สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าแถวเคารพธงชาติ

 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓  พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฎิญาณในการทำงาน ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดhttps://www.facebook.com