สพป.ชลบุรีเขต ๓ จัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ วัด

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ วัด ณ ศาลาวินัยธรโสภณ วัดสามัคคีบรรพต  ตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี