สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่เลขาธิการ กพฐ. ได้กำหนดในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒