มอบบ้านนักเรียน หลังที่ 23 อำเภอภูเขียว

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เนื่องในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่5 หลังที่ 23 โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน และมี นายก อบต.กวางโจน ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 6 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 23 โดยได้ดำเนินการมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดมาตั้งแต่ปี 2558 นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้รับมอบหมายจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอภูเขียว อบต.กวางโจน และจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินผ้าป่าสมทบสร้างบ้านนักเรียน ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 194,476 บาท ซึ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้คัดเลือก เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เนื่องจากมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่กับตายาย ด้าน เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนดีใจมากที่ได้บ้านใหม่หลังสวยไว้อาศัยอยู่กับตายาย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้กับผม ูผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่านครับ