++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562+++

^^^^^วันนี้   เวลา 10.00 น.  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีระดับเครือข่ายสถานศึกษา  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ  เขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน