โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม.19 จัดตะกร้อ “ผาน้อยวิทย์คัพ” ครั้งแรกสู้กันสนุก

นายประทีปแสง พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้  ที่หอประชุมสุพรรณิการ์  โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “ผาน้อยวิทย์คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่าย ความร่วมมือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส.ศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอาวุโส VIP อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ทีม  นักเรียนเยาวชนชาย รุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 12 ทีม และนักเรียนเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 8 ทีม รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า รุ่นอาวุโสชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม พลาญชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชมรมตะกร้อวังสะพุง  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีมเกษตรเลย และรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม ภจว.B  รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย ทีมชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมภูหลวงวิทยา 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคเลย 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีมรองโตภูหลวง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเลยพิทยาคม  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม วิทยาลัยเทคนิคเลย และรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายประทีปแสง พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม