สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนางาน แบบ R to R

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนาประจำ แบบ Routine to Research : R to R เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือและระเบียบวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาจากการทำงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายสูงสุด ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสพป.ลำพูน เขต 2