สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2