สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ตามที่มีการอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 22 ราย ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดให้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ใน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สพป.สิงห์บุรี ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานต้นแบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยแบ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 11 คน โดย เวลา 08.00 – 09.30 น. กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดระนาม กลุ่มที่ 2 ดูงานโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี หลังจากนั้นทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รับฟังการบรรยาย ในเรื่อง การบริหารจัดการศึกษา โดยนายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส และศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ICT การดำเนินสภานักเรียน ภาคบ่ายเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารมืออาชีพ การสร้างเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา โดย ท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท จำนวน 40 คน และ สพป.อุทัยธานี เขต 1 จำนวน 11 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสร้างเครือข่ายในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในครั้งนี้ด้วย