สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายและผู้รับผิดชอบ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผุ้สอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันฯระดับภูมิภาค(ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ ระดับเครือข่ายโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป