++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” +

^^^^^^  วันนี้   เวลา 09.00 น  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ,  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุริน  อำเภอขุนยวม   ร่วมต้อนรับ  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำงบประมาณ 2562 เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการและผนึกกำลัง  นำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

//ในเดือนสิงหาคม  2562  ได้ออกหน่วย   ณ  บ้านห้วยฟาน อำเภอขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ในการร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ โรงเรียนได้นำกิจกรรม ดังนี้

1.การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครู/นักเรียน จากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม  และโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และโรงเรียนบ้านแม่สุริน

2.การแสดง/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

3.การแสดงของนักเรียน

++ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน