สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่่ 42/2561 โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ เพื่อสรุปประเด็นการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ เรื่องการจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยนางนิสา  อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3