ติดตามรายการ พุธเช้า สพฐ.

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้แทนบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกกลุ่มเข้าร่วมรับชม การถ่ายทอดสด รายการ พุธเช้าข่าว โรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อมูลข่าวสาร การติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ของ สพฐ.