สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562

วันที่  21  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 33/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ