ร่วมเสวนาประชุมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมเสวนา โครงการประชุมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผอ.วิทยาลัยอาชีวสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานเปิด มีครูแนะแนวจากสังกัด สพฐ. กศน. สช. และสพม. เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา สู่ครูแนะแนวและช่วยขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด ให้หันมาสนใจการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง สุดท้ายร่วมกันเสวนาพูดคุยหาแนวทาง เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ช่องทางการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสู่สถานศึกษาในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ในยุคปัจจุบัน