สพม.35 กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงทอง ในวันที่ 21สิงหาคม 2562

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ  นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวรายงาน  มีนักเรียนทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ จำนวน 173 คน  กิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นายณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ