เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % และประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยภาคเช้าได้ออกเยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน และกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ และภาคบ่ายร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 8/2562 โดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำแนวทางของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แค่ สพฐ. ดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความเท่าเทียมกัน,งบประมาณให้มีการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า 3 ปี , การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา , การควบรวมโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ , การพัฒนาครู , คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียน ,การศึกษาปฐมวัย เด็ก 0-6 ขวบได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนกลุ่มที่มีศักยภาพออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี , ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย , แก้กฎหมายที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า , การศึกษาพิเศษจะนำนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนพิเศษมาเป็นครูสอนในโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ นายสไกร สีทวนฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม