สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดร่วมกิจกรรม จำนวน 74 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 148 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2