ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และนายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ออกให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะ ๑ ปี ณ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ, โรงเรียนบ้านนอก , โรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง และโรงเรียนบ้านเขาตะแบก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีhttps://www.facebook.com/profile.php?