สพป.ลำพูน เขต 2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน จำนวน 81 คน มีความตระหนัก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2