สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีฉลองอาคารเอนกประสงค์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีฉลองอาคารเอนกประสงค์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก/เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมพิธีฉลองอาคารอเนกประสงค์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีพร้อมด้วยนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุนชน คณะศิษยานุศิษย์ พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน พระภิกษุ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์