ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามน้ำฝน-น้ำป่าไหลท่วมโรงเรียน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีน้ำฝน-น้ำป่าไหลท่วมบริเวณสนามโรงเรียนและใต้ถุนอาคารเรียน ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำขังและระบายออกไม่ทัน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กำชับให้ครูและนักเรียนมีการจัดเวรยามดูแลสถานการณ์ระดับน้ำที่ท่วม รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมกันนี้ได้พบปะครูและนักเรียนตามชั้นเรียนต่างๆ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ อีกด้วย