สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่ทาง สพป.หนองคาย เขต 1 จะดำเนินการแข่งขันขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เฉพาะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันที่มีรายชื่อได้รับมอบหมายตามคำสั่งเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน