รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา (LN) พร้อมด้วยนางสุกัญญา บุญเกื้อ (LT) และนางสาวกุลธีรา แพงคำสี (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นำผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทน จำนวน 63 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี