สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด”

23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด” ปี 2562 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง ร่วมกันถวายต้นเงินบำรุงวัด เป็นเงินจำนวน 91,382.25 บาท ณ วัดอาสาพัฒนาราม  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม