สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินงบประเมินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่เป็นงบเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความจำเป็นเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓