สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย และโรงเรียนบ้านกันผม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย นายชัชวาล ตุนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันผม พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมต้อนรับ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 คณะกรรมการติดตาม ร่วมประชุมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ(Best Practice)ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อำเภอห้วยแถลง และโรงเรียนบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกันผม

 

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)