สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน

วันที่  24  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน  และให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติมามอบนโยบายบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทยในภาคประชาชนและเกิดการบูรณาการสถาบันการศึกษา  ซึ่งงานมหกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ณ  ภูมิภูเบศร  ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ  บางเดชะ  จังหวัดปราจีนบุรี