ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน


วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมครูแกนนำและวิทยากรหลัก พร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้การต้อนรับ


ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจข้าราชการครูที่กำลังดำเนินการอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสร้างสื่อ นวัตกรรม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจคณะครู ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาในวันหยุดมาอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน และได้เน้นย้ำให้ข้าราชการครู นำหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ลงสู่การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน

หลังจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สนามสอบจังหวัดน่าน ที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วย ซึ่งสนามสอบคัดเลือกมีการดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบเข้าห้องสอบได้เฉพาะปากกา ดินสอ 2B และยางลบเท่านั้น ห้ามนำเครื่องมืออิเลคทรอนิคทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ซึ่งการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1