สถานศึกษาในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีและรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๒๔ โรงเรียน เข้าร่วมพิธีและรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ ห้องฟินิกซ์ ๑-๓ อิมแพคเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี