สพม.20 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  เป็นประธานพิธีปิดค่ายและพบปะกับนักเรียนแกนนำในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2” ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมองค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น  โดยมีนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน  เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกัผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ปรึกษา เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562