ผอ.ฉก.ชน.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ ฉก.ชน จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนชน ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2 และ 3 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo
Latest posts by Alisa Pratumpo (see all)