โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคว้ารางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ได้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ ให้แก่ นายพีรวัฒน์ มูลกาย ตัวแทนนักเรียนจากทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ในการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ Digifam Awards ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 400 ผลงานจากทั่วประเทศ  ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นกิจกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” และทีม  SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้