#รร.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ – SCG ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี #ในสาขาชีวภาพ# ชุมนุมกีฎวิทยารุ่นเยาว์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ธนวัฒน์ มารอด ด.ญ.รุจจิรา. ตาคำ ด.ญ.วธูสิริ ปินใจ ครูที่ปรึกษา นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ SCG

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม