สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.หนองคาย เขต 1  วันพฤหัสบดี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.  นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับข้าราชการครูผู้ช่วย ที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  ในโอกาสนี้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ได้กล่าวว่า “การที่ทุกคนจะเป็นครูที่เต็มตัวนั้นจะต้องผ่านการพัฒนาอีกหลายขั้นตอน มิใช่สอบผ่านมารายงานตัวแล้วจะเป็นอย่างเต็มตัวได้เลย แต่ทุกคนต้องมีการปฐมนิเทศ การทดลองงานและต้องผ่านการทดลองงาน 2 ปี ถึงจะถือว่าเป็นครูอย่างเต็มตัว” พร้อมกันนี้ นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ยังได้พบปะ พูดคุยและปฐมนิเทศเบื้องต้นแก่คณะครูผู้ช่วยในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายได้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น  70  คน