สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ “ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   18   ราย”

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ  “ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 “ จำนวน 18   ราย  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะ/ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุฯ  ก่อนเดินทางไปรายงานตัว  ณ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 18  โรงเรียน