สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562 จำนวน 17 ราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 17 ราย โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดีและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความเอาใจใส่ลูกนักเรียน โดยตั้งอยู่ในกฎหมาย ระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการบรรจุวิชาเอก จำนวน 17 วิชาเอก ดังนี้ พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา ,ภาษาไทย 2 อัตรา ,ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา,คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา,ปฐมวัย 2 อัตรา,วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา,นาฎศิลป์ 1 อัตรา,สังคมศึกษา 1 อัตรา,ประถมศึกษา 1 อัตรา,คณิตศาสตร์ 1 อัตราและดนตรีสากล 1 อัตรา  ในการนี้ น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ จะได้รับ พร้อมนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ให้คำแนะนำการกรอกข้อมูลจัดทำทะเบียนประวัติ กพ.7 ,และหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง