สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๗๔ ราย

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานและพบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งมารายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ ราย ตามรายวิชาเอกดังนี้ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนร่วมพบปะและร่วมรับรายงานตัวด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์