สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัด สพป.หนองคาย

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562  นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อให้มีประสบการณ์ในหลักการบริหารสถานศึกษาที่ดี เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและศรัทราในวิชาชีพของตน โดยมี ดร.อนันต์ พันดึก ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด