สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างโรงอาหาร 20 โรงเรียน 20 ล้านบาท

วันที่  23  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาวจริยา  ฉิมมากูร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ร่วมพิธีมอบเงินทุนสนับสนุน  โครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ”  ประจำปี  2562  ให้กับโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  จำนวน  20  โรงเรียน  เป็นเงิน  20  ล้านบาท   ณ  ห้องประชุม  สพฐ.1  อาคาร  สพฐ. 4  ชั้น  2  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งนายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร  โดยนายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน  ทั้งนี้ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  ได้รับพิจารณาให้รับเงิน  จำนวน  1  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน  และนายมานพ  นวลสนิท  ผอ.โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  ได้รับมอบเงินจากนายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน