สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 23 คน พร้อมบรรยายพิเศษ แก่คณะปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โดยมุ่งหวังให้เป็นข้าราชการครูที่ดี มีจรรยาบรรณและทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป้าหมายความก้าวหน้าในวิชาชีพและคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย