ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เนื่องจากได้รับรายงานว่าจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในโรงเรียนดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีการจัดเวรยามดูแลสถานการณ์ระดับน้ำที่ท่วม รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ทั้งนี้ได้พบปะคณะครูและนักเรียนเพื่อให้กำลังใจและติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ตามชั้นเรียนต่างๆอีกด้วย