การติดตามการบูรณาการในพื้นที่เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ รร.เวียงชัยวิทยาคม

วันที่ 23  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร  ผู้เชี่ยวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการในพื้นที่เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว