สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยอัลบั้ม

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นางสาววรรณิศา อู่เหล็ก สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2. นางสาวจันทมุข แจ้งคำ สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 3. นายอาจบดินทร์ ผ่องพันธุ์งาม สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และ 4. นางสาวธิมาพร เจริญทรัพย์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จึงให้ครูผู้ช่วยได้ตรวจสอบประวัติ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ของสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุต่อไป