สพป.ชลบุรี เขต ๓ อบรมการการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสัตหีบกลุ่มที่ ๑-๒ และโรงเรียนอนุบาลบางละมุง มาเข้ารับการอบรม โดยมีนายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน