สพป.ชลบุรี เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยผู้ติดตาม ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยในโอกาสนี้ได้เดินเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน พร้อมทั้งไปดูโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรครูและนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ และโรงเรียนบ้านบางเสร่   https://www.facebook.com/profile.php?id=100039841661416