สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อพัง อุ่ยพานิช

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดยดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรีเขต ๓ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้เป็นเจ้าภาพร่วม สวดอภิธรรมศพ คุณพ่อพัง  อุ่ยพานิช บิดาของ ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดคีรีวนาราม (วัดสองสลึง) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง   https://www.facebook.com/profile.php?id