++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน จ.แม่ฮ่องสอนสู่ระดับประเทศ++

+++  วันนี้  เวลา 15.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต   1    ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการตามโครงการฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  เป็นประธานในการประชุม     และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  ให้เกียรติร่วมประชุม  เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการดำเนินงานภายใต้ “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน     ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ     ในวันที่ 13  กันยายน 2562  ณ   ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4  กรุงเทพมหานคร++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน++++

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน