ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบคอมพิวเตอร์ และมอบใบอนุโมทนาบัตร ให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่   27   สิงหาคม   2562    เวลา  10.00  น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  1   เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  จำนวน   28   เครื่อง  พร้อมมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้ร่วมบริจาค   ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  ได้ร่วมกันจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เมื่อวันที่ 15  เมษายน  2562   เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน