สพม.36 เข้าร่วมการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 28  สิงหาคม  2562 เวลา 7.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์  “พุธเช้า …ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 34/2562  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว